Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
22 nov 2019

Duurzaam Bouwen Onderzoek van het behoud en doorontwikkeling van Oldambster boerderijen

Zuid-Oost Groningen Veendam, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

Je gaat, in het kader van het behoud en doorontwikkeling van Oldambster boerderijen, een onderzoek doen naar de (Oldambster) boerderijen die te koop staan in de gemeente en potentiele kopers. Bij het in beeld brengen van de boerderijen breng je ook de kenmerken van de boerderij in beeld zoals de bestemming, de beschermde status, de kenmerken etc.

Waarom willen we dit?

Oldambster boerderijenzijn het visitekaartje van het Oldambt. De vele grote Oldambster boerderijen zijn de erfenis van een rijke geschiedenis. Cultuurhistorisch erfgoed met een unieke waarde, een waarde die alleen in het Oldambt kan worden beleefd. Maar er zijn zorgen over de toekomst van Oldambster boerderijen. In heel Nederland verliezen boerderijen hun landbouwfunctie. Deze ontwikkeling is al een aantal decennia aan de gang. Maar waar
functieverandering elders leidt tot behoud van karakteristieke en monumentale boerderijen blijkt dit in het Oldambt om verschillende redenen lastiger. De gevolgen zijn leegstand en verval, soms van de hele boerderij, soms van alleen het voorhuis of de schuur. Er wordt gevreesd dat dit uiterst belangrijke culturele erfgoed verdwijnt. En het onderwerp is urgent: als er niets verandert zullen nog veel meer Oldambster boerderijen leeg komen te staan en vervallen en zal belangrijk erfgoed verdwijnen. Er zijn veel bedreigingen, maar ook kansen. Een vraag die we willen beantwoorden is: Hoe kan het erfgoed worden doorgegeven aan
toekomstige generaties?

Begin 2019 is een onderzoek afgerond naar de toekomst van de Oldambster boerderijen http://www.libau.nl/wp-content/uploads/1._LK_-Toekomst-Oldambtster-boerderijen_hoofdrapport-en-advies.pdf. Een uitkomst van het onderzoek is dat potentiele kopers door een aantal factoren worden ontmoedigd. In het kader van dit onderzoek willen we graag in beeld krijgen welke boerderijen te koop staan. Deze boerderijen willen we graag bij potentiele kopers onder de aandacht brengen en we willen ze actief informeren over de kansen en bedreigingen van deze boerderijen. Ook de makelaars zullen hier actief bij betrokken moeten worden. We zijn ons bewust van het feit dat dit een momentopname is, maar we zien het heel bewust als een actie uit het onderzoek. Graag willen we vanuit de gemeente initiatiefnemers actief helpen bij het uitwerken van mogelijkheden met dit vastgoed, en we zijn op zoek naar pilots en experimenten.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die affiniteit hebben met het Oldambt en met boerderijen. Met deze opdracht draag je bij aan het behoud en de doorontwikkeling van de (Oldambster) boerderijen en het meedenken in potentieel nieuwe toepassingen van deze boerderijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de gemeente Oldambt en de Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen. Oldambt is een gemeente in het Nederlandse Oost-Groningen, die op 1 januari 2010 is ontstaan uit de samenvoeging van Scheemda, Winschoten en Reiderland. De gemeente had op 1 januari 2019 38.121 inwoners, per 1 juni waren dat er 38.141. Oldambt is daarmee de vijfde gemeente van de provincie Groningen qua inwonertal (na Groningen, Westerkwartier, Midden-Groningen en Het Hogeland).

De gebiedscooperatie Zuid en Oost Groningen is een maatschappelijke onderneming. De gebiedscooperatie is aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met
ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Resultaat van je onderzoek is een adviesrapport met boerderijen die te koop staan en een presentatie voor potentiele kopers en makelaars.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de gemeente Oldambt en de Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen.

Heb je belangstelling?

Om te solliciteren kun je een mail met een korte motivatie sturen naar de Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen: gebiedscooperatie.zog@gmail.com

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de website www.gc-zog.nl

Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: IWP Zuid-en Oost-Groningen en Stage Vacature thema’s: Duurzaam Bouwen, Gebiedsontwikkeling en Marketing/communicatie Opleiding: Bedrijfskunde/Vastgoed en makelaardij, Bouwkunde, Management van de Leefomgeving, Marketing en Social Work

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature