Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
6 nov 2018

Cooperatieve Winkels Ontwerpen van werkprocessen voor de Coöperatieve supermarkt Sauwerd

Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

Je gaat de belangrijkste processen in de supermarkt identificeren. Op basis van literatuuronderzoek, praktische benchmarks en onderzoek bij de medewerkers kom je tot procesbeschrijvingen van de financiële processen.

Waarom willen we dit?

De dorpen Adorp, Sauwerd en Klein en Groot Wetsinge liggen tussen de stad Groningen en Winsum in. Eén van de meest tastbare projecten van de coöperatie is de exploitatie van de dorpswinkel in Sauwerd. Deze supermarkt is op het moment een jaar geopend en wordt gerund door een combinatie van betaalde medewerkers en vrijwilligers.

Omdat de supermarkt nog maar een jaar bestaat zijn is er nog geen administratieve organisatie ingericht en zijn er nog geen procesbeschrijvingen aanwezig van de uit te voeren handelingen in het gehele verkoopproces. De winkel wil graag een eerste stap maken in de professionalisering van haar werkzaamheden door procesbeschrijvingen te ontwikkelen waar volgens de medewerkers en vrijwilligers kunnen werken. Dit moet de efficiëntie van het werk verhogen en de taken van de medewerkers verhelderen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Resultaat van je onderzoek is een adviesrapport en een presentatie voor onze stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners voor de Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A

Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A. is op 12 oktober 2016 opgericht met als belangrijkste doelstelling het “in stand houden van voorzieningen” voor de dorpen Adorp, Sauwerd en groot- en klein Wetsinge. De directe reden voor de oprichting van de coöperatie was de sluiting van de dorpssuper in Sauwerd. Met de coöperatie als middel en vele vrijwilligers als hulp, is de winkel geheel verbouwd, in eigendom gekomen van de coöperatie en inmiddels weer open!

De coöperatie telt inmiddels zo’n 400 leden waarmee we hebben bereikt dat 70% van de huishoudens in de dorpen lid is.

Onze coöperatie heeft een strikt maatschappelijke doelstelling – een doelstelling die gericht is op het leefbaar houden van onze dorpen. Dit doen we door voorzieningen in stand te houden (de winkel) en door onze dorpen te verduurzamen (via de SauwerderPower en Adorp Duurzaam initiatieven)

Dit is in de statuten verwoord als:

het in brede zin in stand houden van voorzieningen in de dorpen Wetsinge en Sauwerd, in het bijzonder door het (doen) exploiteren van de dorpswinkel in Sauwerd en Wetsinge, dit ter waarborging en verhoging van de leefbaarheid in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp; en

het stimuleren van het gebruik van duurzame, al dan niet lokaal opgewekte energie in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp, het (doen) produceren van duurzame energie in de dorpen Wetsinge, Sauwerd en Adorp, direct of indirect ten behoeve van de Leden, het collectief (doen) inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar Leden, het bevorderen van energie- besparing door haar Leden, en in dat kader het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie.

Mocht er winst gemaakt worden door de coöperatie, dan zal de algemene vergadering (dat wil zeggen: de leden) bepalen wat er met deze winst gebeurt, met als belangrijkste beperking dat de winsten alleen kunnen worden aangewend voor de doelen die hierboven zijn genoemd.

Heb je belangstelling?

Gebruik om te solliciteren de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info  of  https://www.gc-zog.nl

Daar vind je ook meer informatie over onze projecten


 

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Sollicitatieprocedure loopt Vacature thema’s: Cooperatieve Winkels Opleiding: Accountancy, Finance & Control (Bedrijfseconomie) en Finance, Tax and Advice

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature