Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
18 dec 2020

Sociaal Gezond en Inclusief Ontwikkel jij de sociale kaart voor het Westerkwartier?

Gebiedscoöperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Logo Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Vacature omschrijving:

Aanleiding

Op 1 januari 2019 is door de gemeentelijke herindeling de nieuwe gemeente Westerkwartier ontstaan. Hierin zijn de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn samengegaan. Ter voorbereiding hierop werken de gemeenten nu al veel samen. Zo hebben op 8 februari ruim 30 maatschappelijke organisaties met de vier gemeenten het Armoede-pact Westerkwartier getekend. In het Armoede-pact spreken de organisaties af hoe zij gezamenlijk de armoede in de regio willen bestrijden. Eén van de speerpunten hiervan is het in kaart brengen van de vele organisaties en voorzieningen die inwoners van dienst kunnen zijn op sociaal-maatschappelijk gebied, voor zowel de inwoners als de organisaties in het gebied.

Wat ga je doen?

Voor de inwoners van het Westerkwartier ontwikkel je een digitale sociale kaart. Een sociale kaart, waarbij de vraag van de client centraal staat en niet het aanbod van de overheid. Focus van de sociale kaart is dus de inwoner van het Westerkwartier. Welke informatie heeft de inwoner nodig, en hoe moet deze zo ontsloten worden dat de informatie toegankelijk en laagdrempelig en dus effectief is? Welke specifieke doelgroepen zijn er te onderscheiden en hoe benader je die? Bij complexe zorgvragen horen vele gezichten. Mensen van alle leeftijden, met verschillende hulpvragen, van alle opleidingsniveaus, culturele achtergronden en gezinssamenstellingen. Denken vanuit de leefwereld van mensen is extra belangrijk bij complexe zorgvragen. De persona’s hieronder helpen daarbij. Persona’s representeren groepen mensen die moeite hebben om passende zorg te vinden.

Daarnaast willen we ook antwoord op de vraag hoe je een sociale kaart gedurende langere tijd actueel houdt. Veel sociale kaarten functioneren niet goed omdat deze na de start niet actueel gehouden wordt. Een sociale kaart is niet statisch, maar verandert voortdurend. Hoe blijf je bij in deze ontwikkelingen?

Samengevat:

  • Welke informatie heeft de inwoner nodig?
  • Kan het werken met persona’s hierin een rol spelen?
  • Aan welke eisen moet een goede sociale kaart voldoen, vooral letten op bruikbaarheid en juistheid van de gegevens?
  • Zijn aan het ontwerpen van een sociale kaart juridische eisen verbonden?
  • Hoe houd je de sociale kaart aktueel?

 

Waarom willen we dit?

De Gebiedscoöperatie werkt voortdurend aan het versterken van de regio, en hecht er veel belang aan dat iedereen kan meedoen en een bijdrage kan leveren aan de regio. Tijdens de bijeenkomsten over het Armoedepact bleek dat er veel behoefte is aan een actuele sociale kaart. Organisaties vinden het soms al moeilijk elkaar te vinden, en een beeld te krijgen van wat de ander doet; voor inwoners is dit nog ingewikkelder.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Anna Wondergem

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten HBO Sociaal Juridische Dienstverlening of Rechten, maar Communicatie (of vergelijkbaar) kan ook. In overleg kan aan de hand van de afbakening van de vraagstelling de opdracht worden ingevuld voor afstuderen, stage, een module of een minor.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante (afstudeer)opdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Resultaat van je onderzoek is een actuele digitale sociale kaart en een advies over hoe deze actueel gehouden kan worden.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.

Heb je belangstelling?

Je kunt solliciteren tot en met 20 juli 2018. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.


 

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Sociaal Gezond en Inclusief Vacature Tags: sociale kaart Opleiding: ICT, Media, Informatie en Communicatie, Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten en Social Work

Vacature verloopt in: 34 days.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature