Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
18 jun 2020

Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie Burgerparticipatie en beleidsvorming

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie. Opleiding: Management van de Leefomgeving en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten.

Opdracht omschrijving:

Burgerparticipatie en beleidsvorming

Probleemstelling/aanleiding
Bij een aantal projecten van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is gebleken dat het lastig is om een goede manier van burgerparticipatie te vinden. Te vaak worden de burgers/bewoners gepasseerd in de besluitvorming of te laat betrokken bij het proces. Er bestaan niet alleen grote verschillen tussen burgers, maar ook grote verschillen in de mate waarin zij aan burgerparticipatie deelnemen.
Hoe bepaal je wie de burgers zijn, hoe ze in gelijke mate aan het woord komen, hoe de discussie zou moeten gaan of hoe de inbreng van burgers invloed uitoefent op de besluitvorming. Belangrijk is dat de burgerparticipatie leidt tot méér invloed op besluitvorming.

Wat ga je doen
Een werkwijze/model ontwikkelen voor burgerparticipatie waarbij de burger invloed kan uitoefenen en de overheid er ook daadwerkelijk iets mee doet.

Waarom willen we dit
Vaak worden beslissingen genomen die het landschap/de leefomgeving ingrijpend veranderen. Beslissingen waar de omgeving/bewoners over mee zouden moeten kunnen beslissen. We zoeken naar een werkwijze/model om dit op de juiste anier te doen.

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Opleiding: Management van de Leefomgeving en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: 

 

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature