Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
10 jun 2020

Gebiedsontwikkeling Gebiedsanalyse Dallandschap Oude Riet

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: IWP Groeningen Vacature thema’s: Gebiedsontwikkeling

Opdracht omschrijving:

Gebiedsanalyse Dallandschap Oude Riet

Probleemstelling/aanleiding
Het beekdal van de Oude Riet is een vormend en verbindend landschapselement tussen het zuidelijk en het noordelijk deel van het Westerkwartier. Het geeft een eigen karakter aan het Westerkwartier. Het platform Dallandschap Oude Riet beoogt het versterken van de identiteit, de kwaliteit en de vitaliteit van het beekdallandschap van de Oude Riet in het Groningse Westerkwartier. De rivier kan hier een verbindende en dragende factor zijn voor een breed ontwikkelingsproces op het gebied van water, natuur, cultuur, recreatie en toerisme.

Wat ga je doen
Door middel van een gebiedsanalyse benadrukken en zichtbaar maken van de manier waarop natuur, landschap en economie in het dallandschap van de Oude Riet samenkomen.

Waarom willen we dit
Het dallandschap van de Oude Riet zou één van de trekkers kunnen zijn om meer mensen/toeristen naar het, op het gebied van toerisme, nog redelijk onbekende Westerkwartier te krijgen

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)IWP Noordhorn ,AgrotechniekBedrijfskunde/BedrijfskundeFinance & Control (Bedrijfseconomie)Finance, Tax and AdviceGroen Onderwijs en Management van de Leefomgeving

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Monique Schaminee

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature