Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
15 jun 2020

Duurzaam Bouwen Ontwerpen van bijzondere bouwsels van stro

Groeningen- Geplaatst door Monique Schaminee Oldehove, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Built Environment, Hayemaheerd, IWP Groeningen en Technasium. Vacature thema’s: Duurzaam Bouwen en Gebiedsontwikkeling. Opleiding: Academie Minerva.

Opdracht omschrijving:

Ontwerpen van bijzondere bouwsels van stro

Aanleiding/Probleemstelling

In Groeningen, de laagveengordel onder Groningen, wordt samen met Staatsbosbeheer gezocht naar een invulling van recreatie & toerisme en dan met name naar verblijfsaccomodatie. Het idee is om er ‘bouwsels’ van stro te plaatsen.

Wat ga je doen

Eén of meerdere ontwerpen maken voor bouwsels van stro (in samenwerking met de Hayema Heerd)

Waarom willen we dit

In Groeningen is men bezig met nieuwe natuur, in het gebied wordt zoveel mogelijk gezocht naar milieuvriendelijke manieren van inrichten/bouwen/toerisme. Bouwsels van stro zouden hier goed passen.

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

 

 

 

 

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Built Environment, Academie Minerva

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: Hayema Heerd

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP Groeningen.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Een of meerdere ontwerpen van stro
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op onze website. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature