Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
18 jun 2020

Biodiversiteit Ontwerpopdracht: de Groene Corridor Ezinge in Nationaal Landschap Middag-Humsterland

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Monique Schaminee Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: IWP Noordhorn Vacature thema’s: Biodiversiteit en Landschap/Natuur/Water en Bodem Opleiding: Groen Onderwijs en Management van de Leefomgeving

Opdracht omschrijving:

Ontwerpopdracht: de Groene Corridor Ezinge in Nationaal Landschap Middag-Humsterland

Probleemstelling/aanleiding
Middag-Humsterland is een historisch cultuurlandschap waar de belangrijkste functie agrarisch grondgebruik is. Nu de biodiversiteit hard achteruit gaat wordt gezocht naar mogelijkheden om dit weer te herstellen. Daarnaast blijkt uit steeds meer onderzoeken hoe belangrijk ‘natuur’ is voor de gezondheid. Het is de bedoeling dat bewoners actief worden betrokken bij de ontwikkeling van de Groene Corridor. De ambitie is dat de Groene Corridor voor hen de beleefbare verbinding gaat zijn  tussen de eigen leef‐ en woonomgeving en het omliggend landschap. De corridor vormt als het ware de gang waarlangs zich achter verschillende deuren – door trotse bewoners onderhouden ‐  kamers bevinden, die uitnodigen om af te stappen voor een nadere kennismaking, een activiteit, een versnapering, etc. Hierdoor wordt  de recreatieve beleving langs de Groene Corridor versterkt. Speerpunten kunnen zijn: kennisontwikkeling over het landschap, netwerkvorming en productontwikkeling t.b.v. een gezamenlijke ambitie om het landschap recreatief‐toeristisch op de kaart te zetten.
De bloemrijke wierden zijn opgenomen in de ‘Groene Corridor’. De ambitie is uiteindelijk het creëren van een Groene Corridor die een bijdrage gaat leveren aan structureel biodiversiteitsherstel in Middag-Humsterland en voor bewoners de beleefbare verbinding gaat zijn  tussen de eigen leef‐ en woonomgeving en het omliggend landschap. Bewoners en boeren gaan samen aan de slag in een community om kansen die het landschap van Middag-Humsterland biedt te benutten om de biodiversiteit te herstellen. Het wordt een corridor van de dorpskern naar het landelijk gebied. De corridor bestaat uit stepping stones in de vorm van fruitbomen in de dorpskernen, kruidenrijke bermen langs fiets- en wandelpaden, kruidenrijke (delen van) wierden en natuurvriendelijke sloot/oeverranden. De corridor is er voor mens en dier en plant.
Daarnaast zal de corridor een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de kernkwaliteiten van MHL. Het slotenpatroon, de onregelmatige blokverkaveling, de wierden. (Het leesbaar maken van het landschap)
Wat ga je doen
Een ontwerp maken voor een groene corridor voor mensen, van dorp naar dorp door het buitengebied langs fiets- en wandelpaden.
 
Waarom willen we dit
Mensen weer verbinden met de natuur door wandelen en fietsen aantrekkelijker te maken en de biodiversiteit te herstellen.

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Groen Onderwijs en Management van de Leefomgeving

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Monique Schaminee

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. De GCWK werkt in dit project samen met de burgers van Middag-Humsterland: http://middaghumsterland.info/contact/

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Ontwerpen van de Groene Corridor
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature