Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
18 jun 2020

Biodiversiteit Ecologische inrichting van zonneparken

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Monique Schaminee Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: IWP Noordhorn Vacature thema’s: Biodiversiteit en Landschap/Natuur/Water en Bodem Opleiding: Management van de Leefomgeving

Opdracht omschrijving:

Ecologische inrichting van zonneparken in combinatie met kwaliteit verbeteren leefomgeving, recreatie en toerisme (beleving)

Probleemstelling/aanleiding
De aanleg van zonneparken zet extra druk op de toch al schaarse ruimte in het buitengebied. Daarnaast gaat de aanleg van zonneparken ten koste van het leefgebied van bv vogels (akker- en weidevogels). Bovendien zijn er zorgen over mogelijk bodembederf (bodemdegradatie en bodemerosie) als gevolg van zonneparken.
 
Wat ga je doen
Onderzoeken hoe een andere duurzame en ecologische inrichting van zonneparken een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving en de beleving van het landschap (door verhogen biodiversiteit). Ook kijk je in hoeverre een zonnepark gecertificeerd kan worden: https://nispcertified.com/
 
Waarom willen we dit?
De opwekking van duurzame energie kent momenteel een sterke groei. Door een ecologische inrichting en beheer van zonneparken zouden deze wellicht een positief effect op het buitengebied kunnen hebben ( het leefgebied van vogels, bodemkwaliteit ), met name in gebieden die momenteel lage natuurwaarden en door intensieve landbouw uitgeputte bodems kennen.

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:   Management van de Leefomgeving

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Monique Schaminee

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature