Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
8 jun 2022

Sociaal Gezond en Inclusief Opzetten leefstijlloket

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:
4

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Centre of expertise healthy-ageing, Samenwerking: Leefstijlloket Westerkartier, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Sociaal Gezond en Inclusief.

Opdracht omschrijving:

Opzetten leefstijlloket

Aanleiding/inleiding

Een medewerker van dit leefstijlloket, de leefstijlmakelaar, gaat uitvoerig met de patiënt in gesprek over diens motivatie voor een gezonde leefstijl. Het kan gaan om leefstijlveranderingen op het gebied van dagelijks bewegen en zitten, gezonde voeding, stoppen met roken, overmatig alcohol gebruik, hoe om te gaan met stress en zorgen voor voldoende slaap.

Vervolgens zoekt de leefstijlmakelaar samen met de patiënt naar haalbare initiatieven in zijn of haar directe leef-, woon- en/of werkomgeving. Initiatieven in de eigen omgeving zijn gemakkelijk te bereiken en dus gemakkelijker om langdurig vol te houden.

Waarom willen we dit?

Het verbeteren van de gezondheid van inwoners staat hoog op de agenda van overheden. Dit kan door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken op lokaal niveau via een lokaal preventieakkoord, met een buurt- of wijkgerichte aanpak. De Rijksoverheid heeft hiervoor een Nationaal Preventieakkoord.

Wat ga je doen?

  • Juridische aspecten leefstijlloket
  • Businesscase (subsidies e.d.)
  • Inhoudelijk m.b.t. gezond voedsel en leven

Meer info volgt. Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je mogelijk interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding.

Waarom willen we dit?

De IWP’s werken samen aan een sterke, duurzame en veerkrachtige regio. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP’s  willen mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens de IWP

Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de IWP’s. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: Jolanda Traas

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij een van de IWP’s

Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
  • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van een van de IWP’s en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de websites van de Gebiedscoöperaties/ IWP’s. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Centre of expertise healthy-ageing, Samenwerking: Leefstijlloket Westerkartier, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Sociaal Gezond en Inclusief.

Solliciteer op deze vacature