Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
8 jun 2022

Energie/Circulaire Economie Proeftuin gasvrije wijken Midwolde, Oostwold en Lettelbert: doorontwikkeling businesscase

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/06/2022

» Aantal betrokken studenten:
4

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Energietransitie MOL dorpen en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Energie/Circulaire Economie.

Opdracht omschrijving:

Proeftuin gasvrije wijken Midwolde, Oostwold en Lettelbert: doorontwikkeling businesscase

Aanleiding

Lees hier de aanleiding.

Waarom willen we dit?

We willen graag kennis opdoen op welke wijze een goede en realistische businesscase op wijkniveau en een betaalbaar aanbod voor de bewoners haalbaar is? En welke rol hebben gemeenten hierbij? Het thema kosten en financiering richt zich op de rol van  de gemeente om tot een goede en realistische businesscase op wijkniveau te komen. Het gaat hierbij om investeringen van zowel de gemeente als haar stakeholders.

De transitie naar aardgasvrije wijken is een omvangrijke opgave die vraagt om investeringen. Financierbaarheid is daarom een cruciale randvoorwaarde voor de transitie. Binnen de wijkaanpak wordt gestreefd naar woonlastenneutraliteit voor huiseigenaren. Binnen dit thema gaan we in op het perspectief dat wordt geboden, onder andere door het beschikbaar stellen van subsidieregelingen, het Warmtefonds en Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen/ onderwerpen:

  • Aanscherpen en doorontwikkelen businesscase
  • Subsidies en regelingen
  • Kostenreductie en innovatie
  • Aanpassen van de energiebelasting
  • WarmtefondsWelke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
  • Welke best-practices zijn er?
  • Welke mogelijkheden voor aanvullende financiering/subsidie zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je mogelijk interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding.

Waarom willen we dit?

De IWP’s werken samen aan een sterke, duurzame en veerkrachtige regio. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP’s  willen mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens de IWP

Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de IWP’s. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: Projectgroep MOL-dorpen

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij een van de IWP’s

Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
  • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van een van de IWP’s en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de websites van de Gebiedscoöperaties/ IWP’s. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Energietransitie MOL dorpen en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Energie/Circulaire Economie.

Solliciteer op deze vacature