Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
23 apr 2022

Proeftuin gasvrije wijken Midwolde, Oostwold en Lettelbert: juridische obstakels energietransitie

Wobbe Reindersma  Overal


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB), Werkvorm: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Flexibele opdrachten Rechten Specialisatie Overheid.

Opdracht omschrijving:

Proeftuin gasvrije wijken Midwolde, Oostwold en Lettelbert: juridische obstakels energietransitie

Aanleiding

De MOL-dorpen in Groningen, Midwolde, Oostwold en Lettelbert, worden snel aardgasvrij. Westerkwartier is namelijk door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geselecteerd voor deelname aan het programma Aardgasvrije wijken. Wat betekent dat de dorpen dienen als proeftuin waar geleerd wordt hoe een wijkaanpak aardgasvrij kan worden ingericht en opgeschaald. Dat werd duidelijk op 10 maart, toen de derde selectie gemeenten die deel kunnen nemen aan het programma bekend werd gemaakt.

Ingezet op woningisolatie

Tijdens de eerste twee selectierondes werden 46 proeftuinen aangewezen en bleken er voldoende te zijn met midden of hoge temperatuur warmtenetten, waterstof en groen gas. Maar er waren onvoldoende wijken met een goede aanpak voor een warmtenet op basis van lage temperaturen en duidelijke plannen voor woningisolatie. Hier werd dan ook bij de derde inschrijfronde specifiek om gevraagd.

De MOL- dorpen presenteerden daarop een stapsgewijze aanpak met een sterke inzet op woningisolatie, zoals spouwmuurisolatie, en deels hybride warmtepompen. Verder wordt er ingezet op all-electric in de drie dorpen. Bij het initiatief spelen de actieve dorpsverenigingen een belangrijke rol.

Kijk hier voor meer info.

Waarom willen we dit?

Het Programma Aardgasvrije Wijken, dat ook wel PAW wordt genoemd dient ervoor om te leren en om de energietransitie te versnellen, zodat Nederland van het aardgas af kan. Het doel is om stapsgewijs de uitstoot van CO₂ te beperken die vrijkomt bij het verwarmen van gebouwen. Uiteindelijk zou de uitstoot in 2050 tot 0 gereduceerd moeten zijn.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Welke juridische beleidsmatige knelpunten moeten op basis van signalen van de proeftuinen (zoals uit de Monitor en KLP-bijeenkomsten) minimaal worden opgelost om te komen tot opschaling van de wijkgerichte aanpak? 2.
 • Welke  thema’s ‘verdienen’ verdiepende analyse omdat ze breed spelen of zo urgent zijn? 3.
 • Hoe kunnen experimenten onder de Crisis- en herstelwet/ Omgevingswet haalbaar worden vormgegeven?
 • Agenderen van signalen uit proeftuinen bij de verantwoordelijke beleidsafdelingen.
 • Opstellen van verdiepende analyses over hoe met knelpunten kan worden omgegaan
 • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
 • Welke best-practices zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek:

 • Maken van een prototype/of uitwerken van een concept;
 • Maken van een serious game;
 • Maken van een film of animatie;
 • Maken van een website of het leveren van ideeën voor een website;
 • Uitvoeren (marketing-) campagne;
 • Doen van een interventie. Een interventie is: één of een serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten;
 • Maken van een opdracht voor Challenge the Future
 • Realiseren van input voor je project. Bijvoorbeeld:
  • Subsidieaanvraag;
  • Proefinstallatie leverancier (software of apparatuur);
  • Workshop leverancier;
 • Eén of meerdere leads voor je nieuwe businessmodel realiseren
 • Een of eerdere relevante vervolgopdrachten beschrijven
 • Organiseren van een afsluitende werkconferentie met stakeholders
 • Uitnodigen van een spreker. Dit kan iemand uit het werkveld zijn, maar ook ook een onderzoeker of lector van je school. Of iemand, die je hebt geinterviewd over je onderwerp;

Zie hiervoor ook: actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je mogelijk interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding. De hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zijn door verschillende oorzaken en factoren complex. En deze complexiteit maakt dat een aanpak om tot innovatie te komen niet monodisciplinair kan zijn. Ook het werkveld vraagt naar professionals, die interdisciplinair kunnen samenwerken. Door co-creatie begrijp je elkaars perspectief. Door bepaalde grenzen te doorbreken en je te begeven in elkaars kennisgebieden, kan een diepgaandere probleemanalyse en aanpak en oplossing worden gerealiseerd. En niet onbelangrijk: je leert uiteindelijk van elkaar!

Raadpleeg [verwijzing naar samenwerking] voor meer opdrachten/onderzoeksvragen.

Waarom willen we dit?

De IWP’s werken samen aan een sterke, duurzame en veerkrachtige regio. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP’s  willen mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens de IWP

 

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de IWP’s. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: 

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij een van de IWP’s

Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
 • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van een van de IWP’s en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de websites van de Gebiedscoöperaties/ IWP’s. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB), Werkvorm: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Flexibele opdrachten Rechten Specialisatie Overheid.

Solliciteer op deze vacature