Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
8 jun 2021

Regionale Voedselketens Radicale transparantie en vraagsturing in de voedselketen via SmartShortChain (2021/1/)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Zuidhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Action Lab Bedrijfskunde, Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn. Vacature thema’s: Regionale Voedselketens.

Opdracht omschrijving:

Radicale transparantie en vraagsturing in de voedselketen via SmartShortChain (2021/1/)

Aanleiding

De voedselketen van een product is erg complex. Als consument weten we vaak niet hoe de reis van boer tot bord is verlopen. De transparantie ontbreekt en dat geeft ruim baan voor fraude en misbruik.

Het tracken van de voedselketen van een product van boer tot bord is een enorme uitdaging en de blockchain technologie kan hier wel eens een enorme rol in gaan spelen. Blockchain technologie zal hoogstwaarschijnlijk veelvuldig in de nabije toekomst worden ingezet om de voedselketens van een product volledig transparant te maken.

De GCWK is actief in o.a. de volgende korte ketens:

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  1. Het in kaart brengen van potentiële waardeproposities in de keten. Hoe kunnen we dit registreren met een data-paspoort voor producenten, gerealiseerd met Blockchain-technologie. Het data-paspoort logt bodemeigenschappen, energieverbruik, (rest)stromen, productinformatie en het boerenbedrijf;
  2. Het opzetten van de vraaggestuurde keten met inzet van Blockchain-technologie. Concreet betekent dit het volledig opbouwen van de handelsketen van bodem tot klant;
  3. Hoe kan de GCWK Inmiddels partner worden in  de toepassing van SmartShortChain binnen onze voedselketens;
  4. Ontwikkel een use-case voor de GCWK. Deze use case moet leiden tot een Proof of Concept (PoC). Hiervoor richten wij een waardeketen in met een blockchain-platform. Deze waardeketen is gebaseerd op transparantie en vraagsturing. Het beoogde model moet schaalbaar en eenvoudig toepasbaar zijn voor andere korte ketenpartijen die (willen) werken aan vraagsturing.Een belangrijk onderdeel van de use case is dat wij een productpaspoort maken die de drager is van de productinformatie, van grond tot mond. Op termijn biedt dit paspoort de mogelijkheid om andere waarden aan een product toe te voegen, zoals koolstofdioxide-opslag op het perceel, wateropvang in de bodem, biodiversiteitstellingen en de nutrientwaarden, mineralen, sporenelementen, etc.Dit zien wij als fundamentele waardedragers voor de keten van de toekomst. De blockchain-technologie valideert niet alleen de relaties en activiteiten in de keten. maar kan ook de bodem- en productwaarden monitoren en vastleggen en de communicatie tussen boer en consument faciliteren.
  5. Welke juridische aspecten spelen hierbij een rol bij bovenstaande vragen. Bijvoorbeeld van wie zijn de data in de blockchain?
  6. Waar houdt transparantie op en begint privacy: wat doet de ketenregisseur met omzetcijfers van individuele ondernemers in de keten.

Zie ook: https://www.amped.nl/projecten/uitgelicht/radicale-transparantie-vraagsturing-blockchain/

Voor dit project ga je interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding. De hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zijn door verschillende oorzaken en factoren complex. En deze complexiteit maakt dat een aanpak om tot innovatie te komen niet monodisciplinair kan zijn. Ook het werkveld vraagt naar professionals, die interdisciplinair kunnen samenwerken. Door co-creatie begrijp je elkaars perspectief. Door bepaalde grenzen te doorbreken en je te begeven in elkaars kennisgebieden, kan een diepgaandere probleemanalyse en aanpak en oplossing worden gerealiseerd. En niet onbelangrijk: je leert uiteindelijk van elkaar!

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Action Lab BedrijfskundeFlexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) 

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature