Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
25 mei 2020

Sociaal Gezond en Inclusief Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing

Wobbe Reindersma Overal

Vacature omschrijving:

Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing

 

Aanleiding/probleemstelling

De markt van agrarisch en landelijk vastgoed maakt volgens de NVM ingrijpende veranderingen door. In het buitengebied neemt het aantal klassieke agrarische ondernemers af en ontstaan vormen van multifunctionele landbouw. Daarnaast komen steeds meer burgers op het platteland wonen en starten niet-agrarische ondernemers nieuwe activiteiten.

Wat ga je doen?

  • Welke juridische mogelijkheden zijn er om de agrarische bestemming te wijzigen om andere bedrijfsmatige aktiviteiten te ontwikkelen, zoals woongroepen, biobased ondernemen, toerisme, energieopwekking etc.
  • Welke mogelijkheden zijn er voor multifunctionele landbouw

Waarom willen we dit?

Vaak wordt vrijkomende agrarische bebouwing als een probleem van de eigenaar aangemerkt. Het lijkt meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Dat helpt niet alleen de agrarische ondernemer, maar hiermee worden ook verloedering en (drugs)criminaliteit op het platteland voorkomen. Er zijn diverse instrumenten om de transitie en verdere verduurzaming op het platteland mogelijk te maken. Vooral op het gebied van bio-based-economy, circulariteit, duurzame energie en klimaatverandering kan nog veel worden bereikt.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB).

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Sociaal Gezond en Inclusief en Workcept/Inclusieve Arbeidsmarkt Opleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature