Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
12 nov 2020

Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie Serious gaming voor ondersteuning burgerparticipatie (2021/22/niet multidisciplinair)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Noordhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie, INA-app en Nieuwe opdrachten. Opleiding: Management van de Leefomgeving.

Opdracht omschrijving:

Serious gaming voor ondersteuning burgerparticipatie (2021/22/niet multidisciplinair)

Aanleiding

De IWP Noordhorn begeleidt en faciliteert processen voor burgerparticipatie. In deze bijeenkomsten worden onderwerpen zoals het opwekken van duurzame energie en lokaal produceren van voedsel besproken. Burgers gaan in discussie met elkaar over deze onderwerpen en proberen tot een keuze te komen.

Echter zijn deze discussies erg chaotisch. Er zit geen structuur in en burgers gaan vrij met elkaar in discussie. Hierdoor is er geen overzicht en worden deze discussies soms als vervelend ervaren. Het Westerkwartier is op zoek naar een manier om deze discussies te begeleiden op een interactieve manier waarmee iedereen kan participeren. Dit willen ze aan de hand doen van een serious gaming.

Serious Gaming is een manier van gaming. Dit is een game waar het primaire doel niet entertainment is. Deze game moet er voor zorgen dat mensen op een leuke interactieve manier iets leren of vragen kunnen beantwoorden. Deze games worden op dit moment al breed ingezet in verschillende gebieden zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en het leger.

Een voorbeeld:

De gemeente Amsterdam heeft QANDR met succes ingezet in een online participatietraject. Gemeente Amsterdam gebruikte QANDR in een online bewoners-bijeenkomst waar burgers konden meepraten en hun wensen en ideeën delen omtrent de bouwplannen in hun buurt. Zo konden bewoners, om hun mening te illustreren, hun vooraf verzamelde foto’s naar een centraal moodboard sturen en op vele andere manieren hun standpunten kenbaar maken. Lees meer op https://lnkd.in/d8SRfuW

Steekwoorden: burgerparticipatie/cocreatie/gebiedsontwikkeling/gebiedsmarketing/innovatie/omgevingswet

Interessante literatuur

Growthengineering. (2017). What are serious games. Geraadpleegd op 10-02-2018, van http://www.growthengineering.co.uk/what-are-serious-games/

Djaouti, D. Alvarez, J. Jessel, J.P. Classifying Serious Games: the G/P/S model. Geraadpleegd op 17-02-2018, van http://www.ludoscience.com/files/ressources/classifying_serious_games.pdf

Inbrain. Wat is een serious game? Geraadpleegd op 25-01-2018 van, https://www.inbrain.nl/2012/09/24/wat-is-een-serious-game/

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag met onderzoek naar het implementeren van een serious game in de discussie avonden van de bewoners van de gemeente het Westerkwartier. Want wij willen weten of het mogelijk is om met een serious game de discussie avonden beter te laten verlopen. We hebben de volgende vragen:

  • Wat is serious gaming. Hierin wordt onderzocht wat een serious game precies is. Dit om duidelijkheid te creëren over het mogelijke product en te onderzoeken wat voor verschillende mogelijkheden een serious game heeft.
  • Wat cruciale succesfactoren van een discussieavond. Het doel van de discussieavond wordt behaald door de verschillende cruciale succesfactoren. Doormiddel van het observeren van de discussieavond wordt er een beter beeld gecreëerd over de verloop van de avond. Hieruit kunnen verschillende succesfactoren gevonden worden. Ook zal uit andere onderzoeken naar cruciale succesfactoren gezocht kunnen worden.
  • Welke serious games zijn er en welke kunnen we toepassen (pakketselectie). De mogelijke game moet de cruciale succesfactoren ondersteunen. Aan de hand van beoordelingscriteria en een weging wordt met de opdrachtgever uiteindelijk een keuze gemaakt
  • Welke tools zijn geschikt voor welk thema van de GCWK

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Management van de Leefomgeving

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.


 

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie, INA-app en Nieuwe opdrachten. Opleiding: Management van de Leefomgeving.

Solliciteer op deze vacature