Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
20 aug 2020

Biobased Studentvacature Coöperatie de Graanrepubliek Makers & Boeren en Coöperatie de Graanrepubliek Vastgoed.

WorkCept  Veendam, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen en Samenwerking: Kenniscentrum Biobased Economy: ILST. Vacature thema’s: Biobased, Cooperatieve Winkels, Duurzaam Bouwen, Duurzaam cooperatief ondernemen en Leven lang leren en ontwikkelen. Opleiding: Facility Management en Groen Onderwijs.

Opdracht omschrijving:

De Coöperatie de Graanrepubliek Makers & Boeren en de Coöperatie de Graanrepubliek Vastgoed zijn beide ondernemingen in de opbouwfase.

De basis van de Graanrepubliek ligt in Bad Nieuweschans, in het rijksmonument “de locomotievenremise”, vlak bij het station.

Van daaruit wordt een nieuw ecosysteem gebouwd dat de “smaak van graan” centraal stelt.

Een bakkerij, pastamakerij, brouwerij, mouterij en destilleerderij verwerken speciaal geteelde granen uit het Oldambt en de omgeving tot ecologisch verantwoorde producten, waarbij kwaliteit en smaak voorop staan. In een experience- en horecadeel kan “de smaak van graan” geproefd worden door consumenten en ondernemers.

De Coöperatie Graanrepubliek Makers & Boeren verenigd de akkerbouwers en de producenten en verzorgd de experience, de horeca en verkoop van producten.

De Coöperatie Graanrepubliek Vastgoed is eigenaar van de locomotievenremise en zorgt voor de noodzakelijke (instandhoudings-)investeringen in het gebouw.

In de statuten van beide coöperaties zijn de belangrijkste interne en onderlinge verhoudingen tussen de beide coöperaties vastgelegd.

In de maanden september tot en met november moeten veel juridische, organisatorische en financiële verhoudingen binnen beide coöperaties, tussen beide coöperaties, maar ook tussen de afzonderlijke leden en de coöperaties, verder uitgewerkt worden.

Het gaat daarbij om (verdere uitwerking) van huishoudelijke reglementen, een bestuursreglement, (participatie-)overeenkomsten tussen de leden en de coöperaties etc.

Uiteraard moet de uitwerking gebaseerd worden op de hedendaagse principes van Goed Bestuur voor coöperaties.

Wat ga je doen en wat zijn je eindproducten?

 • Samen met de directeur/bestuurder en 2 leden van de Raad van Commissarissen ga je meedenken over de formats van de ledenovereenkomsten en de participatieovereenkomsten. Je geeft die vorm in concept-documenten.
  Je presenteert die aan bestuur, RvC en de algemene (leden)vergadering.
 • Samen met de directeur/bestuurder en een lid van de RvC voer je gesprekken met individuele leden, met het doel om voor het betreffende lid een overeenkomst op maat op te stellen.
  Je stelt de concepten op en legt die voor aan de directeur/bestuurder.
 • Samen met 2 leden van de RvC stel je concepten op voor de huishoudelijk reglementen voor de coöperaties. Je maakt daarbij gebruik van een reeds aanwezig ontwerp.
  Je presenteert het concept aan directeur/bestuurder, de RvC en de Algemene (leden)vergadering.
 • Samen met 2 leden van de RvC stel je een concept- bestuursreglement op. Je spreekt daarover met de directeur/bestuurder en de RvC. Je presenteert in de Algemene Vergadering.
 • Wanneer je knelpunten tegen komt in de statuten of al bestaande uitwerkingen die een belemmering vormen voor de principes van Goed Bestuur rapporteer je daarover en geef je advies.

 Wie zoeken we?

Een juridisch adviseur in opleiding, die het boeiend vindt juridische en organisatievraagstukken in praktische documenten vorm te geven.

Een vakvrouw (-man) in opleiding die het leuk vindt om in collegiale samenwerking lastige vraagstukken op te lossen en daarin een zelfstandige positie durft te kiezen.

Wat bieden we je?

Een boeiende werk- en ontwikkelplek in een bijzondere onderneming in opbouw. Begeleiding door een ervaren (ex-)notaris en een bestuurder/organisatieadviseur. Waar nodig faciliteren we je met externe deskundigheid.

Een plek waar je merkt dat elke schakel van belang is voor het geheel.


Heb je belangstelling?

Stuur een mail met een korte motivatie naar gebiedscooperatie.zog@gmail.com
We nemen dan snel contact met je op.

 

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuid-en Oost-Groningen en Samenwerking: Kenniscentrum Biobased Economy: ILST. Vacature thema’s: Biobased, Cooperatieve Winkels, Duurzaam Bouwen, Duurzaam cooperatief ondernemen en Leven lang leren en ontwikkelen. Opleiding: Facility Management en Groen Onderwijs.

Solliciteer op deze vacature