Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
7 jun 2022

Duurzaam Bouwen Tiny houses en nieuwe natuur

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/09/2022

» Aantal betrokken studenten:
4

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Tiny house community Westerkwartier, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Duurzaam Bouwen.

Opdracht omschrijving:

Tiny houses en nieuwe natuur

Aanleiding

Voor 2030 zal er in Nederland 37.000ha nieuwe natuur moeten worden ontwikkeld. Om dit doel haalbaar te maken zal minimaal 7.000ha daarvan zal in functiecombinatie met o.a. wonen moeten worden ontwikkeld.

Het realiseren van vitale nieuwe natuur is momenteel geen haalbare businesscase op zichzelf. Zeker in het transformeren van bijvoorbeeld agrarische grond is er, naast de kosten van planning en het aanplanten, sprake van sterke daling in grondwaarde. Het combineren van nieuw bos met een andere functie zoals wonen kan hierin financieel een oplossing bieden.

Tiny houses en de ontwikkeling van nieuwe natuur laten zich goed met elkaar combineren, waardoor er een win-win situatie ontstaat en er meerdere maatschappelijke vraagstukken tegelijk kunnen worden aangepakt.

In deze functiecombinatie is het van belang dat nieuwe natuur het doel en de woonfunctie ondergeschikt is.

Het doel is om het wooncluster zoveel mogelijk zelfvoorzienend (off-grid) te maken. Zo hebben de woningen minder impact op de bestaande systemen. Dit draagt bij aan een bewustere levensstijl met een kleine ecologische footprint en zijn we energie-neutraal. Het gebruik van duurzame en circulaire materialen voor de bouw speelt hierbij ook een belangrijke rol. Zie ook: https://innovatiewerkplaats.eu/zo-wil-ik-wonen/

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Je ontwikkelt een businesscase voor Tiny Houses en nieuwe natuur. Je neemt daarin ook de maatschappelijke baten mee:
 1. Bossen zorgen voor een natuurlijk CO2-opslag;
 2. Hout heeft voor veel toepassingen een gunstiger klimaat- en milieuvoetafdruk dan andere grondstoffen;
 3. In de komende jaren zal de vraag naar hout naar verwachtig verdubbelen door nieuwe biobased toepassingen in de chemie, materialen en door bio-energie;
 4. Waterretentie
 5. Verhogen biodiversiteit.
 • Welke juridische obstakels zijn er?
 • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
 • Welke best-practices zijn er?
 • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je mogelijk interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding.

Impact

De IWP’s werken samen aan een sterke, duurzame en veerkrachtige regio. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP’s  willen mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens de IWP

Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de IWP’s. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij een van de IWP’s

Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
 • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van een van de IWP’s en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de websites van de Gebiedscoöperaties/ IWP’s. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Tiny house community Westerkwartier, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Duurzaam Bouwen.

Solliciteer op deze vacature