Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
22 apr 2022

Duurzaam Bouwen Tiny houses: maatschappelijke businesscase

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is reeds gereserveerd voor flexibele opdrachten. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/04/2022

» Aantal betrokken studenten:
5

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Tiny house community Westerkwartier en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Duurzaam Bouwen.

Opdracht omschrijving:

Tiny houses: maatschappelijke businesscase

Aanleiding

In 2018 deden studenten Rechten van de Hanzehogeschool onderzoek naar de haalbaarheid van Tiny Houses. Uit een korte rondvraag in de regio bleek toen al dat jongeren graag in hun eigen gemeente blijven wonen. Ook toen was een woning voor veel jongeren niet haalbaar. Studenten van het Alfa College en de Hanzehogeschool ontwierpen diverse kleinere woningen. Echter de tijd bleek er niet rijp voor. Nu er steeds meer burgerinitiatieven ontstaan en de wooncrisis steeds meer aandacht krijgt, is het moment aangebroken om het onderwerp weer op de agenda van de IWP Westerkwartier te plaatsen. We doen dit samen met de ‘Tiny House Community Westerkwartier’: een burgerinitiatief dat pleit voor een andere aanpak van het woonbeleid. Samen met dit burgerinitiatief hebben we een onderzoekprogramma ‘Zo wil ik wonen’ geformuleerd. Lees hier meer.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Je ontwikkelt een businesscase voor Tiny Houses. Je neemt daarin ook de maatschappelijke baten mee;
  • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
  • Welke best-practices zijn er?
  • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Voor dit project ga je mogelijk interdisciplinair samenwerken met studenten van een andere opleiding.

Waarom willen we dit?

De IWP’s werken samen aan een sterke, duurzame en veerkrachtige regio. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP’s  willen mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens de IWP

Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de IWP’s. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: Initiatiefgroep Tiny Houses Westerkwartier

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij een van de IWP’s

Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaatsen werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
  • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van een van de IWP’s en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op de websites van de Gebiedscoöperaties/ IWP’s. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Tiny house community Westerkwartier en Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB). Vacature thema’s: Duurzaam Bouwen.

Solliciteer op deze vacature