Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
29 apr 2021

Voedselveiligheid Voedingsadvies Natuurvlees voor verschillende categorieën consumenten

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature thema’s: Voedselveiligheid Opleiding: Voeding en Dietetiek

Opdracht omschrijving:

Voedingsadvies Natuurvlees voor verschillende categorieën consumenten

Aanleiding

De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier draagt onder meer zorg voor de vermarkting van door de leden duurzaam geproduceerd rundvlees. De kalveren die niet voor de vervanging van de melkveestapel hoeven te worden opgefokt krijgen op deze manier een goede bestemming. De dieren worden de eerste maanden in de stal opgefokt. Later grazen ze in natuurgebieden van Staatsbosbeheer. In het winterhalfjaar verblijven ze in een stal. Op een leeftijd van ca. 2 jaar worden ze geslacht. Het vlees wordt in diepgevroren toestand verkocht aan particulieren en horecabedrijven. De Natuurvleescoöperatie heeft voor de verdere ontwikkeling van de keten van duurzaam geproduceerd rundvlees behoefte aan informatie op het gebied van de rol van Natuurvlees in gezonde voeding. Zie ook https://natuurvleescooperatie.nl/

Wat ga je doen?

Je brengt advies uit aan de Natuurvleescoöperatie advies uit hoe met natuurvlees in het voedingspakket zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de voedingseisen van verschillende groepen consumenten (bijv. bewoners verzorgingshuizen, kinderen en jongeren, zieken, mensen die zware fysieke arbeid verrichten, mensen die vooral geestelijke arbeid verrichten). Ga hierbij onder meer in op de veiligheids- en gezondheidsaspecten in de fasen van bewaring, bewerking, bereiding en consumptie.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:

Vacature thema’s: Voedselveiligheid Opleiding: Voeding en Dietetiek

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Stephanie van der Hoeven (GCWK)

Betrokken externe opdrachtgevers

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier (Frans Traa)

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.


 

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature