Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
21 aug 2020

Regionale Voedselketens Voedselakkoord Westerkwartier

Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: IWP Noordhorn Vacature thema’s: Regionale Voedselketens en Sociaal Gezond en Inclusief Opleiding: Food, Life & Innovation (MBO Terra) en Management van de Leefomgeving

Opdracht omschrijving:

Voedselakkoord Westerkwartier


Aanleiding

Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier een belangrijk thema. Voedsel is noodzakelijk om gezond en in leven te blijven; de voedselketen is een belangrijk onderdeel van de economie (van boer tot consument); voedsel zorgt voor leefplezier, verbinding en verbroedering; voedsel is dus een bouwsteen voor samenleven. Kortom, voedsel is voor iedereen belangrijk!

Daarom wil de gemeente Westerkwartier met de mensen met passie voor voedsel in gesprek om samen een voedselakkoord op te stellen. Een voedselakkoord voor het Westerkwartier waarin we samen de speerpunten bepalen en hier vervolgens ook samen uitvoering aan gaan geven.

Tijdens het proces halen we de uitdagingen, urgenties, leerpunten en knelpunten op binnen het domein voedsel. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen: voedingszorg, transport, duurzaamheid, onderwijs, verdienmodellen, teeltmethodes, moestuinen en buurtsupers. De gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier willen de kansen van voedsel benutten en de schadelijke impact verminderen. Dat is de basis van het Voedselakkoord. Oftewel, het Voedselakkoord Westerkwartier is het gezamenlijk zaaien zodat er op structurele basis geoogst kan worden door alle betrokkenen.

Wat ga je doen?

Tijdens deze bijeenkomsten halen we de uitdagingen, urgenties, leerpunten en knelpunten op binnen het domein voedsel. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen:

  • voedingszorg;
  • transport;
  • duurzaamheid;
  • onderwijs;
  • maar ook; verdienmodellen, teeltmethodes, moestuinen en buurtsupers.

Gezamenlijk identificeren we de belangrijkste thema’s waar verderop in het proces aan gewerkt zal worden.

Ook belangrijk bij de Kennismakingsavonden: kennismaken!  Welke interessante partijen zitten er allemaal in uw gebied? Met wie kunt u samenwerken? Hoe kunnen we de krachten bundelen?

De bijeenkomsten leveren dus veel onderzoeksvragen. Jij gaat met deze onderzoeksvragen aan de slag! Zie ook: https://voedselakkoord.nu/

Relatie met andere opdrachten: https://workcept.nl/vacature/mapping-gronings-voedsel/#open

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

 Food, Life & Innovation (MBO Terra) en Management van de Leefomgeving

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Stephanie van der Hoeven, Maarten Groeneveld en Frony Babois

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Zie https://voedselakkoord.nu/ voor de betrokken externe partijen bij deze opdracht.

Voedselakkoord Westerkwartier

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature