Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
25 mei 2020

Leven lang leren en ontwikkelen Opdracht 15: Wat houdt het concept makersplaatsen in en hoe past het bij het onderwijs van de toekomst?

Wobbe Reindersma Overal

Vacature omschrijving:

Wat houdt het concept makersplaatsen in en hoe past het bij het techniek onderwijs van de toekomst?

 

Aanleiding/probleemstelling

Makerspace is een term voor werkplekken waar makers bij elkaar komen om te creëren, te leren, te innoveren en te ontdekken (Dougherty, 2013). In de makerspace worden traditionele ambachten gemengd met high-tech ambachten, dit is karakteristiek voor de makerbeweging: competentieoverstijgend en gebaseerd op interesse. Dit is in contrast met traditioneel onderwijs, waar competenties geïsoleerd aangeboden worden. De makerspaces beschikken over verschillende (ambachtelijke en technische) gereedschappen, machines en materialen die vrij toegankelijk zijn voor gebruik (Dougherty, 2013; Gershenfeld, 2012; Litts, 2015; Peppler & Bender, 2013). In een makerspace worden ideeën, kennis en vaardigheden door de makers gedeeld.

Wat ga je doen?

Je onderzoekt de volgende zaken:

– wat houdt het concept makers-plaats in en wat is het doel
– hoe houden scholen en bibliotheken zich momenteel met dit onderwerp bezig.
– is er behoefte bij scholen voor een makers-plaats (op school of op lokatie)
– welke intenties, ambities, wensen en plannen spelen er zich momenteel af bij initiatiefnemers en/of huidige makers-plaatsen
– zou het een toevoeging zijn voor het onderwijs van de toekomst
– voor welke doelgroepen is het geschikt; link je het aan onderwijs of bied je het los aan zoals sport
– over welke competenties moeten de deelnemers/aanbieders beschikken
– op welke lokatie kan een makers-plaats het beste gedijen
– zijn er al werkplaatsen waar (deeltijd) gebruik van kan worden gemaakt
– bied je een werkplaats aan of een ‘box’

Waarom willen we dit?

Makers-plaatsen kunnen een aanjager zijn voor innovatie vanuit samenwerking tussen verschillende disciplines. We willen kinderen vroegtijdig vertrouwd laten maken met techniek en ze laten te leren door te doen. Kinderen kunnen op een vroege leeftijd hun talent ontwikkelen. De vraag is of een makers-plaats een geschikte manier is en hoe we een makers-plaats vorm kunnen geven. kunnen een aanjager zijn voor innovatie vanuit samenwerking tussen verschillende disciplines. De GCWK wil onderzoeken of de positie van makersplaatsen kan worden versterkt door samenwerking tussen partijen, zoals bibliotheken en onderwijsinstellingen.De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB).

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK Wobbe Reindersma en Marijke Hovinga

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interssant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek. Verder presenteer je je bevindingen in een werkconferentie aan de betrokken stakeholders en maak je een flyer of een video-impressie van je onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB), IWP Noordhorn en Sterk Techniek Onderwijs Westerkwartier en Noordenveld Vacature thema’s: Leven lang leren en ontwikkelen en Sterk Techniek Onderwijs Opleiding: Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Finance & Control (Bedrijfseconomie) en Finance, Tax and Advice

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature