Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
4 aug 2022

Gebiedsontwikkeling Wat willen de Inwoners van Zijldijk met hun dorp

IWP Appingedam- Geplaatst door Anneloes de Bruijn  Overal


» Algemene gegevens opdracht:

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Appingedam. Vacature thema’s: Gebiedsontwikkeling. Opleiding: Management van de Leefomgeving.

Opdracht omschrijving:

 Zijldijk 170 inwoners.

Zijldijk is een klein dorp te noemen. Als enige van de 17 voormalige ‘Lopster’ dorpen ontbreekt het aan een dorpsbelangenvereniging. de gemeenste heeft geld voor de leefbaarheid in de dorpen beschikbaar gesteld. vanuit de gemeente  zijn de De contacten in het dorp zijn minimaal, een actuele dorpsvisie of thema’s over de leefbaarheid staan niet op de agenda en worden niet besproken.

 

Het dorpshuis ’t Fivelhoes heeft het lastig en er lijkt weinig draagvlak vanuit het dorp om zich hiervoor in te zetten. Er is nog een driekoppig bestuur aanwezig die het geheel met pijn en moeite overeind probeert te houden. Het dorpshuis kampt met achterstallig onderhoud en moet bouwkundig versterkt worden i.v.m. de aardbevingsproblematiek. Er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen alleen versterken, sloop nieuwbouw of versterken in combinatie met vernieuwing/verduurzamen. Er moet een plan opgesteld worden en fondsen moeten worden aangeschreven om financiering mogelijk te maken met daarnaast een exploitatiebegroting etc. etc.

Maar nog belangrijker, wat vinden de inwoners van Zijldijk van het dorpshuis en willen ze zich er ook voor inzetten op een of andere manier. Is er (nog)  behoeft aan een ontmoetingsplek en is het dan financieel haalbaar. Daarnaast de vraag wie zich in wil zetten voor het dorp in een stichting of vereniging dorpsbelangen of een klankbordgroep als gesprekspartner richting de gemeente.

 

Hulpvraag: onderzoek/ ga in gesprek met alle 170 bewoners over bovenstaande zaken om draagvlak te creëren, vrijwilligers te vinden, nu en noodzaak te onderzoeken. Na dit onderzoek kunnen er weloverwogen keuzes gemaakt worden hoe nu verder.

 

Opdracht delen:

Meer informatie...

In opdracht van het  IWP Appingedam, het bestuur van dorpshuis en de gemeente Eemsdelta breng je een advies uit over de toekomst van het dorpsleven van Zijldijk.
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Appingedam. Vacature thema’s: Gebiedsontwikkeling. Opleiding: Management van de Leefomgeving.

Solliciteer op deze vacature