Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
8 jun 2020

Sociaal Gezond en Inclusief Weten wat werkt in de bijstand en de participatiewet

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: IWP Noordhorn Vacature thema’s: Sociaal Gezond en Inclusief en Workcept/Inclusieve Arbeidsmarkt Opleiding: Social Work

Opdracht omschrijving:

Weten wat werkt in de bijstand en de participatiewet!

Aanleiding

Hoe kunnen meer mensen vanuit de bijstand aan het werk komen? De gemeente Utrecht gaf 750 uitkeringsgerechtigden de ruimte binnen de Participatiewet. Dat experiment duurde anderhalf jaar en levert belangrijke inzichten op over wat werkt voor wie, wanneer en in welke situatie. Met de resultaten kunnen mensen in de bijstand effectiever aan de slag worden geholpen. De deelnemers kregen een andere dan de gebruikelijke dienstverlening om aan werk te komen. Eén groep kreeg extra hulp om aan werk te komen, één groep ondernam zelf actie en één groep mocht meer bijverdienen naast de uitkering. Een controlegroep bleef de reguliere dienstverlening ontvangen. De Universiteit Utrecht onderzocht de effecten van de verschillende aanpakken op de arbeidsparticipatie van de deelnemers. Lees het het hele rapport  ‘Weten wat werkt: samen werken aan een betere bijstand‘.

De uitkomst is dat er in de experimentgroepen een positief effect is op de arbeidsdeelname. De SER vroeg al eerder om eigen regie en persoonlijke dienstverlening voor werkzoekenden, zie bericht Maatwerk is het recept voor regionale samenwerking op de arbeidsmarkt‘.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Kan een bijstandsuitkering gekoppeld worden aan een uitkering(vergoeding?) vanuit de participatiewet ?
  • Is er wetgeving op het instellen van een basisloon en zijn er gemeente die hier mee bezig zijn?

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) 

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Anna Wondergem

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature