Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
9 jun 2021

Voedselveiligheid Wat is via wetgeving over voedselveiligheid in de korte keten geregeld? project Overheid (2021/3/niet multidisciplinair)

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Zuidhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en Flexibele opdrachten Rechten Specialisatie Overheid. Vacature thema’s: Voedselveiligheid.

Opdracht omschrijving:

Wat is via wetgeving over voedselveiligheid in de korte keten geregeld? project Overheid (2021/3/niet multidisciplinair)

Aanleiding

De voedselketen loopt van ‘grond tot mond’, van ‘boer tot bord’ en bestaat uit de landbouw, de voedingsindustrie, distributiebedrijven en detailhandel, en de consument.

Boeren en tuinders moeten er voor zorgen dat hun producten – plantaardig of dierlijk – op een veilige manier worden geproduceerd. Vooral in de veehouderij is dat niet altijd even eenvoudig. Dieren kunnen namelijk zonder zelf ziek te zijn drager zijn van micro-organismen die ziekten bij de mens kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn Salmonella, Campylobacter, Listeria en sommige stammen van E. coli.

Voedsel is sterk aan bederf onderhevig. Zodra het geoogst of geslacht is gaat de kwaliteit meestal snel achteruit. Door de toepassing van bewaartechnieken kunnen verrottings- of ontbindingsverschijnselen weliswaar uitgesteld worden, maar nooit voorkomen. Bewaartechnieken zijn er op gericht grondsstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong om te zetten tot specifieke voedingsmiddelen. Het verpakken van voedsel is een belangrijk onderdeel van de bewaring en de veiligheid van het voedsel. De verpakking staat toe dat het voedsel in topconditie de consument bereikt.

Zodra voedsel verpakt is gaat het, al dan niet via distributiecentra, naar de detailhandel om aan de consument verkocht te worden. De verkoop in de handel wordt meer en meer zodanig georganiseerd dat de opslagtijd beperkt blijft en de tijd tussen productie en consumptie zo kort mogelijk is.

In de hele voedselketen passen landbouwers, voedingsindustrie,en distributeurs tal van procedures toe om de kwaliteit en veiligheid van het voedsel te waarborgen. De laatste schakel in de keten is de minst controleerbare en dus de zwakste: de consument.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Je onderzoekt welke wetgeving m.b.t. voedselveiligheid van toepassing is op de korte voedselketens. Je doet dit voor alle ketenonderdelen: van boer tot bord

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature