Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
10 jun 2020

Biobased Wie doet bodemonderzoek naar Miscanthus (bloei en groei )?

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Status Opdracht:

Vacature Categories: IWP Noordhorn, Miscanthus Green North en Terra Regioleren Vacature thema’s: Biobased Opleiding: Agrotechniek, Groen Onderwijs en Management van de Leefomgeving

Opdracht omschrijving:

Wie doet bodemonderzoek naar Miscanthus (bloei en groei )?

Aanleiding

Green North gaat samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de uitdaging aan om in Noord-Nederland een duurzame en coöperatieve Miscanthus-keten te bouwen. Miscanthus, ook wel bekend als Olifantsgras, is een gewas met vele kansen en voordelen voor de circulaire economie, het milieu en de biodiversiteit in de regio.

Miscanthus is uiterst geschikt als plantaardige grondstof die kan dienen als vervanging van korte levenscyclus aardolie-gebaseerde verpakkingen. De eindproducten die van Miscanthus gemaakt kunnen worden zijn bioplastics (biocomposiet), papier, alternatief katoen, spaan- & vezelplaten, biobrandstof en beton (cement vervanger).

Green North zal zich in eerste instantie focussen op het produceren voor biologische verpakkingen in de voedingsindustrie, waarbij wij de plastic kringloop circulair en duurzaam willen maken. Voorop staat dat Green North met het aanpoten van Miscanthus de voedselproductie niet in de weg wil zitten.

De wens is om op termijn een volledige Miscanthus-keten in de regio te bouwen: van aanplant en teelt, de verwerking tot bioplastics en verpakkingen tot recycling. Green North werkt samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier aan duurzame verdienmodellen.

Wat ga je doen?

Green North werkt samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Vanuit de innovatiewerkplaats van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil Green North de regionale Miscanthus-keten opzetten.

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Bodemonderzoek via monster naar de nutriënten. Dit doe je meerdere malen op verschillende plekken op het perceel;
  • Bodemonderzoek via monster naar bodemleven. Dit doe je meerdere malen op verschillende plekken op het perceel;
  • Bodemonderzoek naar bodemlagen d.m.v. straling;
  • Onderzoeken hoe de Miscanthus gaat groeien. Hoe dik worden de stengels? Zit daar verschil tussen stengels in het midden of aan de buitenrand? Schaduw of zon kant?
  • Wat is de bladgroei van Miscanthus?

Raadpleeg voor meer opdrachten/onderzoeksvragen Miscanthus/Green North.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  Groen Onderwijs en Management van de Leefomgeving

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Frony Babois/ Maarten Groeneveld/ Monique Schaminee

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp.

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: Green North

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:
Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature