Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
14 sep 2020

Leven lang leren en ontwikkelen Opdracht 5: Wie maakt een businessmodel voor het opzetten van een regionaal leer-/kennisecosysteem

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma Noordhorn, Groningen, Nederland

Vacature omschrijving:

Wie maakt een businessmodel voor het opzetten van een regionaal leer-/kennisecosysteem

Aanleiding

Uit divers onderzoek weten we dat leren vanuit ervaringen, onderzoeken en ontdekken de meest krachtige vorm van leren is. Dit gebeurt niet alleen in de school, maar juist ook daarbuiten. Het onderwijs van de toekomst zal dus sterk moeten investeren in een aanpak om hieraan tegemoet te komen. Een aanpak waarbij toepasbaarheid en toegankelijkheid gewaarborgd wordt en alle leerlingen, ongeacht culturele achtergrond, sociaal- economische situatie, woonplaats of opleidingsniveau van ouders de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. De school kan dit niet alleen. Andere partners zijn daarbij belangrijk. Steeds meer scholen koppelen theoretische wetenschappelijk bewezen werkwijzen aan hun eigen praktijk en durven nieuwe onderwijsconcepten te verkennen, zoals vakoverstijgend projectonderwijs vanuit vraagstukken, inrichten in vakateliers, vak- en leeftijdsoverstijgend onderwijs in individuele leerlijnen of samenwerkingen met bedrijven en cultuurinstellingen. Zij stimuleren de betrokkenheid van leerlingen en richten effectieve lespraktijken en uitdagende lesomgevingen in. Maar veel van deze initiatieven zijn niet ingebed in een samenhangende nieuwe visie op leren en ontwikkelen, met de ‘tools’ en ‘skills’ die daarbij horen. Het leerecosysteem is wel zo’n visie en maakt dat alle leerlingen als integraal onderdeel van hun ontwikkeling nieuwe leermogelijkheden en leerpaden kunnen volgen waar ze steeds een stap verder kunnen zetten, aansluitend bij hun huidige belangstelling en niveau.

Het Rathenau Instituut ziet dat voor acute crises en snel veranderende maatschappelijke behoeften een brede en diverse kennisinfrastructuur nodig is. Daarvoor moet het stelsel van onderzoek minder worden aangestuurd en gefinancierd via onderlinge concurrentie, kortlopende projectfinanciering en een waaier aan programma’s en fondsen. De sturing moet zich sterker richten op het vitaal maken en houden van zogeheten kennisecosystemen.

Bericht aan het parlement ‘Sturen op samenwerking in kennisecosystemen’_0

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is een leer-ecosysteem
  • Wat zijn de best-practices in binnen- en buitenland. (bijvoorbeeld: Entree-opleidingen)
  • Wat is de businesscase/ het businessmodel? Hoe zou het stelsel van onderzoek moeten worden aangestuurd om het vitaal te houden. Dus minder onderlinge concurrentie, kortlopende projectfinanciering en een waaier aan programma’s en fondsen.
  • Hoe ziet het stappenplan er uit om te komen tot een regionaal leer-ecosysteem

Waarom willen we dit?

Met een leerecosysteem wordt een aanpak neergezet die aansluit bij nieuwe opvattingen van een leven lang leren en ontwikkelen en er worden duurzame, sectoroverstijgende doelstellingen opgepakt waarmee cultuureducatie, wetenschap en techniek in direct verband worden gebracht met onze burgers van de toekomst. GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan. Een gedetailleerde toelichting op gevraagde competenties vind je op onze website. Deze opdracht is geschikt voor:  

Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

  • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Leven lang leren en ontwikkelen

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature