Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
28 aug 2019

Duurzaam cooperatief ondernemen Wie werkt mee aan het openbaar maken van gemeentelijke data?

Wobbe Reindersma Overal

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

Je gaat voor onze opdrachtgever en partner de Gemeente Westerkwartier meedenken over het ontsluiten van data voor de bewoners.

Hoofdvraag

Welke gemeentelijke data willen wij openbaar op de gemeentelijke website tonen (Open Data) en op welke manier willen wij dat doen?

Subvragen

 1. Welke data:
 • Welke gemeentelijke data moet de gemeente openbaar maken volgens de Who?
 • Welke aanvullende gemeentelijke data wil de gemeente openbaar maken? (vb. onderzoeken burgerpanel, andere onderzoeken, statistische gegevens bevolking, ….., zie ook bijlage gemeente Groningen)
 • Hoe kijkt de Westerkwartierse samenleving (inwoners, organisaties) aan tegen data? Aan welke gemeentelijke data heeft de samenleving behoefte? En op welke manier wil de samenleving dit gebruiken?
 • Aan welke data heeft de Westerkwartierorganisatie behoefte?
 1. Vorm data:
 • Op welke manier moet de data openbaar worden aangeboden, zodanig dat de samenleving er mee kan werken (minimaal en stip op de horizon) (koppelingen met eigen data, apps ontwikkelen etc.).
 • Is daarvoor een ondersteuningssysteem nodig? Zo ja, welke
 • Een deel van gemeentelijke data wordt ontsloten via andere websites, bijv. waarstaatjegemeente.nl, GGD, …. De gemeente kan op haar eigen website de links naar deze websites plaatsen. Op welke websites wordt data van de gemeente Westerkwartier ontsloten?
 1. Planning:
 • Welke stappen moet de gemeente zetten om te voldoen aan de gewenste open data? Wat moet de gemeenten nog doen om de gemeentelijke data te genereren tot bruikbare open data?
 • Graag ook prioriteitsvolgorde aangeven, waarbij rekening wordt gehouden met welke data we zonder veel moeite/kosten/personeelsinzet redelijk gemakkelijk kunnen delen en welke data meer moeite/kosten/personeelsinzet kost. (Daarbij is dus ook inzage in de gemeentelijke databestanden van belang.)
 1. Financiële consequenties (o.a. kosten ondersteuningssysteem)
 2. Personele consequenties:
 • Welke personen / functies moeten betrokken zijn bij het actueel houden van de informatie? Wat wordt verwacht van de personen om de informatie actueel te houden?
 • Hoeveel inzet (in fte) is nodig om de data actueel te houden?

Waarom willen we dit?

De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk om relevante informatie over de Westerkwartierse samenleving te delen met haar samenleving (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties) via onze gemeentelijke website. We noemen dit dan Open Data. Open data is informatie die beschikbaar is voor iedereen. Iedereen mag deze informatie gebruiken.

Waarom open data?

 • Transparantie: Transparantie van openbare informatie is essentieel voor het vertrouwen in de overheid en een pijler van de rechtsstaat. Ook zal transparantie bijdragen tot minder informatieverzoeken.
 • Economisch belang samenleving: Open data zijn ook in economisch opzicht belangrijk. Het vrijgeven van open data maakt het mogelijk dat derden toepassingen en apps ontwikkelen om de informatie te ontsluiten. Door het koppelen van databases wordt het mogelijk om nieuwe en bruikbare kennis te construeren. De overheid gebruikt die koppelingen zelf ook om ontwikkelingen te kunnen sturen en om dienstverlening aan burgers te verbeteren. Het economisch belang dat is gemoeid met open data, bedraagt volgens de Nationale Denktank Big Data (2014) 18 miljard euro per jaar. (Bron: https://vng.nl/raadgevers/informatiesamenleving/open-data)
 • Wettelijke verplichting: Gemeente zijn volgens de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) verplicht om in te gaan op verzoeken van burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen om informatie beschikbaar te maken, zodanig dat die kan worden hergebruikt. Het betreft enkel informatie waarop geen intellectuele rechten van derden berusten en/of persoonsgegevensbescherming van toepassing is. Deze informatie moet in een machinaal leesbaar format beschikbaar worden gesteld voor hergebruik.

Studenten maken o.b.v. de onderzoeksopdracht een plan van aanpak om de onderzoeksvraag en de subvragen te kunnen beantwoorden. Daarbij wordt per subvraag aangegeven op welke manier de informatie wordt verkregen (bijv. literatuuronderzoek, desk research, interviews, enquête, etc.) en van wie (bijv. leden gebiedscoöperatie, burgerpanel Westerkwartier, gemeentepersoneel, andere (semi)overheidsorganisaties die bezig zijn met open data (bijv. gemeenten, GGD, bedrijven, VNG Realisatie met het project ‘Open data standaarden voor gemeenten’ (https://www.vngrealisatie.nl/producten/open-data-standaarden-voor-gemeenten)). Na akkoord van de opdrachtgever voeren de studenten het plan van aanpak uit. Opdrachtgever wordt regelmatig geïnformeerd over de uitvoering.

Wie zoeken we?

De opdracht wordt uitgevoerd in de onderzoekslijn datascience en mapping waarin studenten van verschillende disciplines samenwerken. Wij zoeken enthousiaste studenten HBO die op zoek zijn naar een uitdagende opdracht.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoekt een van de deelvragen en rapporteert in rapportvorm. Verder geef je aan betrokkenen een presentatie over je bevindingen

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Delen:

Vacature Categories: Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen Opleiding: Accountancy, Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Bedrijfskunde/HRM, Facility Management, Finance & Control (Bedrijfseconomie), ICT, Management van de Leefomgeving, Ruimtelijke Wetenschappen en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature