Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
4 jun 2018

Workcept Workcept: interessante opdrachten voor studenten accountancy, bedrijfskunde en bedrijfseconomie (reeds ingevuld)

Gebiedscoöperatie Westerkwartier- Geplaatst door Trudy Boeré Noordhorn, Groningen, Nederland

workcept

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

Voor het project Workcept is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) op zoek naar studenten die onderzoek willen doen, al dan niet in combinatie met afstuderen.

Workcept is een nieuw concept om invulling te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt, gebaseerd op bestaanszekerheid voor zowel de werkzoekenden als de werkgevers in de regio. Met Workcept willen we op een innovatieve manier vraag en aanbod naar arbeid koppelen. Sleutelwoorden hierbij zijn talenten, inclusie (een plek voor iedereen) en functieloos werken. Workcept is nog in ontwikkeling. Het project Workcept wordt uitgevoerd vanuit de programmalijn Sociaal, Gezond en Inclusief.

Workcept infographic

Binnen Workcept worden momenteel pilots voorbereid met verschillende soorten inclusieve arbeidspools in de regio. Eén van die pilots betreft uitbreiding van de werkzaamheden op de locatie Peebos, waar cliënten van De Zijlen, maar ook bijvoorbeeld taakgestraften en vrijwilligers activiteiten verrichten voor Staatsbosbeheer.

We hebben voor studenten bedrijfskunde of bedrijfseconomie (of vergelijkbaar) de volgende opdrachten:

  1. Voorstel ontwikkelen voor SROI financiering voor Peebos. SROI is methode om waarde van investering in maatschappelijke initiatieven in economische en sociale zin meetbaar te maken.
  2. Risicoanalyse m.b.t. beheersing arbeidspools ontwikkelen en uitwerken.
  3. Exploitatiemodel voor arbeidspools ontwikkelen
  4. Businesscase ontwikkelen voor het beheer van de sociale kaart Westerkwartier.
  5. Bedrijfsmodel voor Workcept ontwikkelen
  6. Businessmodel voor een Health Impact Bond (HIB) ontwikkelen.
  7. Methodiek voor maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) opstellen waarin de sociale waarde geuit wordt in een meetbare grootheid. Doel: verantwoording financiering sociale projecten, bepalen rendabiliteit en meten effectiviteit project. De methode moet toepasbaar zijn voor de verschillende projecten van Workcept en dient als handboek bij het opstellen van rapportages.

Waarom willen we dit?

Met deze informatie wil de Gebiedscoöperatie Westerkwartier haar kennisbasis voor het project Workcept uitbreiden.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten bedrijfskunde of bedrijfseconomie. Maar doe je een andere studie, en denk je dat die aansluit bij één van de opdrachten, schroom dan niet om contact op te nemen. Opdrachten zijn afhankelijk van de vraagstelling geschikt voor afstuderen, stage, modules en minors.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante afstudeeropdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Resultaat van je onderzoek is een onderzoeksrapport en een advies met concrete, praktische aanbevelingen, en indien mogelijk ideeën voor vervolgonderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.

Heb je belangstelling?

Gebruik om te solliciteren de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Als je wilt afstuderen op een van deze onderwerpen verwachten we dat je minimaal één dag per week (de woensdag) aanwezig bent op onze innovatiewerkplaats in Noordhorn. We raden je daarnaast aan om meerdere dagen per week mee te draaien met ons team en de andere studenten.

Delen:

Vacature Categories: Afstuderen, Honours, IWP Krachtig MKB (Financieel Economisch Management), Orientatie-stage/ snuffelstage en Workcept Vacature thema’s: Workcept Vacature Tags: arbeidspools, inclusie, Peebos en workcept Opleiding: HBO, HBO Accountancy, HBO Bedrijfseconomie, HBO Financieel Economisch Management en HBO Instituut voor Bedrijfskunde/Bedrijfskunde

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature