Wat is Workcept?

Nog niet iedereen kan meedoen – dat moet anders

Het Westerkwartier is een prachtige regio, waar meer dan 61.000 mensen wonen. Maar nog niet iedereen kan meedoen. Teveel mensen staan aan de kant. Ondernemers en organisaties verenigd in de Gebiedscoöperatie Westerkwartier willen daar wat aan doen. Eén van de manieren waarop we dat doen, is met Workcept.

Met Workcept werken we aan een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waaraan zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen, en die maximale maatschappelijke en economische waarde creëert voor inwoners, ondernemers en organisaties en de hele regio.


Workcpet infographic

Onze ambitie: iedereen kan meedoen en kan bijdragen aan de samenleving

Voor een duurzame en krachtige economische en sociale toekomst van onze regio, het Westerkwartier, is een inclusieve en innovatieve arbeidsmarkt nodig. Een arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen en zo kan bijdragen aan de samenleving.

Arbeid is in de praktijk nog niet voor en van iedereen

De manier waarop onze economie is georganiseerd werkt niet meer. Er blijven teveel mensen aan de kant staan. De huidige economie is gebaseerd op het Angelsaksische model, dat uitgaat van individualisme, marktwering en aandeelhouderswaarde en geen oog heeft voor de impact op en de vraag in de samenleving. De afgelopen financiële crisis liet zien hoe kwetsbaar onze economie is voor conjunctuurschommelingen. Inmiddels trekt de economie aan, maar lang niet iedereen profiteert daarvan. Een impuls richting nieuw denken en doen rondom arbeid is nodig in de regio.

Hoe gaan we de arbeidsmarkt in de regio ‘kantelen’?

Workcept is ons middel om op een duurzame en toekomstbestendige manier inclusief te werken in de regio. Daarvoor doen we het volgende:

  1. Arbeidspools ontwikkelen
  2. Inclusief Ondernemerschap stimuleren
  3. Inclusieve Arbeidsmarktregio ontwikkelen
  4. Online (workcept.nl) en offline platform

Wat is er zo bijzonder aan Workcept?

Workcept samengevat

Waar staat de naam Workcept voor?

Workcept is zowel de naam van het programma Workcept, als de naam van deze website.

Het programma Workcept

Het programma Workcept is onderdeel van de programmalijn Sociaal, Gezond en Inclusief van de Gebiedscoèperatie Westerkwartier, en bestaat uit activiteiten en projecten om inclusief werken te bevorderen. Via de Workcept-community werken we hier samen aan, en wisselen we ideeën uit. Het programma wordt ondersteund door studentenonderzoeken. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier beschikt over een eigen lectoraat bij de Hanzehogeschool: het lectoraat Duurzaam Coôperatief Ondernemen. Daarnaast werken we intensief samen met onder andere het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt.

De website Workcept: platform in ontwikkeling

De website workcept.nl is tot nu toe voornamelijk gebruikt als vacaturesite voor studentopdrachten: opdrachten voor stages, afstudeer- en andere onderzoeken bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, haar leden en haar partners. Deze opdrachten staan ook open voor iedereen die werkervaring wil opdoen,  of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk wil doen.

We gaan de website de komende tijd stapsgewijs ontwikkelen tot een platform voor inclusief werken. Iedereen uit het Westerkwartier kan daar aan bijdragen. Een plek waar werkzoekenden en werkgevers zichzelf kunnen presenteren, en met elkaar kennis kunnen maken. Waar nieuws en informatie is te vinden over inclusief werken, en wat je daarvoor nodig hebt. Waar we met elkaar ideeën uit kunnen wisselen en nieuwe dingen kunnen uitproberen.  Wil je ons daarbij helpen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Inclusie gaat over mensen. Over meedoen. De kracht van Workcept zit dan ook in samenwerken. We komen daarom graag met je in contact. Om kennis te maken, en te kijken of we samen iets moois kunnen veroorzaken. Doe je mee?


Contact