Over-ons

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling en de regionale ontwikkeling

Het RIF  staat voor de kracht van een coöperatieve aanpak in de provincie Groningen. Van grote ondernemingen tot ZZP’ers in het gebied, van het basisonderwijs tot universitair geschoolden. Met ondersteuning van toekomstgerichte overheden werken we samen aan de toekomst van de regio. Dit betekent concreet: werken aan een mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Werkgelegenheid is in deze ontwikkeling een bepalende factor. We zijn ervan overtuigd dat iedereen op zijn of haar niveau, met zijn of haar ervaring en verleden een essentiële bijdrage kan leveren. Juist door iedereen een plek te geven binnen de maatschappij werken we aan zowel de persoonlijke als de regionale ontwikkeling.

Workcept biedt een platform voor iedereen die op zoek is naar relevante studieopdrachten,  werkervaring, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen in de regio. Dit alles in de zeer inspirerende omgeving van RIF, dé netwerkorganisatie die alle sectoren in verbindt.

Workcept richt zich op de volgende categorieën:

  • Studenten (onderzoek): Workcept verzamelt praktijkvragen van ondernemers uit de regio. Studenten gaan met deze vragen aan de slag.
  • Studenten (praktijkervaring): Workcept voorziet in stages direct bij ondernemers in het Westerkwartier.
  • Werkervaringsplaatsen: Workcept biedt ondersteuning als je niet gemakkelijk een baan kunt vinden. Zo krijg je relevante werkervaring. Het intersectorale netwerk van de Gebiedscoöperatie vergroot je kans op werk in de regio aanzienlijk.
  • In-Between-Jobs: Workcept helpt je als je andere keuzes wilt maken in je professionele carrière. Het intersectorale netwerk van de Gebiedscoöperatie kan je ogen openen voor nieuwe kansen.
  • Start-ups: Workcept brengt je graag in contact met onze relaties. Zij kunnen je helpen met het ontwikkelen van een eigen bedrijf in het Westerkwartier én de financiering hiervan.

De Gebiedscoöperatie creëert netwerken  op toekomstgerichte thema’s. In al deze netwerken zijn regionale ondernemers, overheden, onderzoek en het onderwijs vertegenwoordigd. Hierdoor kom je in aanraking met alle relevante partijen rondom een thema.


Alle Online Vacatures bij Workcept


Vacatures